Sisteme cu microprocesoare
Caracteristici arhitecturale fundamentale ale microprocesoarelor. Structuri de date, moduri de adresare, set de instrucțiuni. Registre, sisteme de întreruperi, procesoare matematice. Multiprogramare si multitasking. Excludere mutuală. Semafoare, cutii poștale. Planificarea în aplicații de timp real. Gestiunea memoriei. Mecanisme de gestiune care nu necesita suport hardware. Ierarhizarea memoriei. Memorie cache. Segmentare, paginare. Mecanisme de protecție. Drepturi de acces. comutarea taskurilor. Microprocesorul 8086.

Curs:

Prof. Dr. Ing. Liliana DOBRICA
Sl. Dr. Ing. Radu PIETRARU
Laborator/Proiect:
As. Dr. Ing. Alexandru DUMITRACHE
As. Drd. Ing. Mihai CRACIUNESCU

Referinte bibliografice:

 

The Intel Microprocessors (8th Edition) by Barry B. Brey

The Art of Assembly Language by Randall Hyd

Structura si functionarea sistemelor de calcul - Ionescu Traian, Pietraru Radu. Politehnica Press, 2010